Svoboda a síla

Jsme pravicová strana. Jsme pravice bez přívlastků, pravice vracející se ke kořenům. Náš étos, to je svobodný a silný jedinec ve svobodné a silné společnosti.

Chceme být zemí sebevědomých občanů, jimž je stát zárukou bezpečnosti, zárukou prostředí, vycházejícího vstříc naplnění jejich osobních představ o smysluplném životě. Podporujeme osobní ambice, vítáme iniciativu. Nechceme předem narýsovanou budoucnost, povinně naplňovanou nesvéprávným lidem.

Nevěříme v kolektivismus, nevěříme v socialismus. Nevěříme, že společnost má být šedivým davem, žijícím pod knutou ideologií ve strachu z budoucnosti. Pohrdáme spasiteli, jejichž skutečným cílem je jen zotročit ostatní, podřídit si je a použít jako hostitele vlastního parazitismu. Našimi soudci budou naše děti, ne samozvaní hlasatelé moralistických mýtů. Budoucnost píše každý z nás, každý sám o sobě a pro sebe, svým svobodným životem a svou vlastní cestou. Osobní úspěch jedince je součástí úspěchu všech.

Věříme v sílu. Odmítáme zbabělost a poraženectví, opovrhujeme negativismem a slabošstvím. Občané nejsou dobytkem, nejsou stádem, jež má opečovávat moudrý a nade všechny nadřazený pastýř. Kdo se bojí síly občanů, vede je k otroctví. Každý z nás má žít život, jež ho naplňuje sebevědomím, hrdostí a silou. Síla země je součtem síly lidí, kteří v ní žijí.

Jsme tu, abychom vzali do vlastních rukou svůj vlastní život. Naše politika není hledáním pravdy. Jedinou pravdou je budoucnost. Jsme tu, abychom ji vytvořili.

Co chceme

Demokracii

Jsme demokraté. Milujeme demokracii. Je tím, co nás chrání před tyranií, co dává lidem důstojnost a svobodu jejich životům.

Žádáme plnou svobodu slova. Zákony proti „nenávisti“ nesmí být zneužívány k omezování svobody slova. Skutečná demokracie nesmí občanům nasazovat náhubek. Demokratická diskuze nesmí začínat vymezením, co je přijatelnou pravdou a co jí není. Žádné názory nejsou zločinem, zločinem je jejich potlačování.

Nelze tolerovat mocenské struktury vymykající se kontrole občanů, které nelze zvolit ani odvolat. Je nutné zákonem zakázat užívání veřejných zdrojů k politické činnosti pod záminkou obecné prospěšnosti.

Prosperitu

Není svobody bez ekonomické svobody. Politická svoboda bez prosperity je svoboda chudých utěšit se vyprávěním pohádek.

Odmítáme ekonomickou stagnaci. Chceme rozkvět společnosti, chceme růst životní úrovně. Odmítáme vzývat askezi, odmítáme vzývat skomírání pod jakoukoli záminkou. Ekonomika země je totéž co každodenní živobytí jejích obyvatel. Kdo místo něj ukazuje jiným směrem, je modlářem vzývajícím bídu. Budoucnost, kterou připravujeme našim dětem, musí být budoucnost bohatší, než je dnešek.

Ekonomický růst znamená silnou zemi. Žádáme plnou svobodu podnikání, žádáme odstranění překážek ekonomického růstu.

Subsidiaritu

Moc se nesmí vymknout občanům a zmizet kamsi za obzor. Žádáme přesun kompetencí na místní samosprávy, žádáme přímou kontrolu občanů nad rozhodnutími v místních záležitostech.

Hledejme řešení problémů v přesunu pravomocí na nejnižší úroveň. Starostové a místní samosprávy často vědí nejlépe, co je pro jejich obec zapotřebí. Nesnažme se vnutit seshora řešení tam, kde to není z logiky věci nutné.

Kam jdeme

Jdeme do senátních a krajských voleb v Jihomoravském kraji.

Změníme grantový systém kraje. Nevolené politické organizace nedostanou již žádné dotace.

Představíme prorůstový program pro kraj. Realistický a pragmatický, postavený na zkušenostech konkrétních lidí z politické, podnikatelské i spolkové sféry. Představíme strategii ekonomického růstu a prosperity, jako přímého oponenta zvráceným neomarxistickým vizím.

Je třeba pomoci těm nejpotřebnějším. Představíme program, jehož sociální dimenze je založena na pomoci nemocným a postiženým. Skutečné pomoci, tedy vytváření pracovních míst, nabídce práce, ne pasivním přijímání milodarů.

Dáme otevřenou, jasnou a vyhraněnou odpověď na otázku, na níž dnes musí dát odpověď každá politická strana. Řekněme ne imigraci. Bude to věcné ne, jehož smyslem je vypjatou situaci uklidnit, ne přilít olej do ohně stále vyhrocenějšího sporu.

Jiří Brančík

Psycholog, armádní lékař, podplukovník v. v., veterán bosenské mise, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Bydlí v Brně-Bystrci a kandiduje v místním senátním obvodu (55).

„Cítím se svobodně, pokud mohu své názory otevřeně říkat. V pozadí však stále sílí myšlenka: jak dlouho ještě?“

Jiří Brančík, zkušený, čestný statečný člověk. Jeho názory na současný svět, na držení zbraní, na imigraci, na pokusy cenzurovat veřejnou debatu, se dnes stávají stále nepohodlnější. Přestal být zván do médií, když otevřeně řekl svůj názor na imigraci. Názor věcný, podložený zkušenostmi, bez agrese, plný rozvahy moudrého člověka.

„Když někdo koná zlo ve jménu náboženství, ví velmi dobře, co dělá. Horší je již jen to, že muslimům zcela samozřejmě jejich náboženství umožňuje přesunout odpovědnost za své činy na jejich boha. Čili ve vlastních očích i v očích souvěrců jsou bez viny. To je velmi deformující pro psychiku každého člověka. Nelze ze sebe beztrestně snímat vinu. Tím v nás spolehlivě mizí lidství.“

Obhájce svobody slova i svobody držení zbraní. Realista a znalec lidské duše.

„Pokud si vytvoříte nějakou víru, přesvědčení, silný postoj, a praktický život tuto filozofii zpochybňuje, je pro mnoho lidí nepřijatelné si to přiznat.“

Člověk, který zná lidi lépe než většina z nás. Zdravé i nemocné, dobré i zlé. Jeho povoláním je uzdravovat.

„Osobně si myslím, že většina ‘nositelů pravdy’ není vedena primárně zlými úmysly. Jednají často dle vlastního svatého přesvědčení, které i jim někdo podobný myšlenkově implantoval. Často to jsou lidé snadno podléhající manipulaci, bez větší schopnosti vidět svět realisticky. Abych však nebyl přehnaně naivní — je určitě velké množství těch, kteří za šíření té své pravdy pobírají dotace od státu či od států jiných, mají to jako své placené zaměstnání.“

Člověk, v němž se svobodomyslnost spojuje s racionalitou.

„Lidé kolem nás nejsou stádo, kterému pastevec určí směr.“

Nemá v sobě nenávist, ale umí rozpoznat zlo a postavit se mu. Je lékař i voják. Doktor Brančík zlu neustoupí.

„Nikdy jsem své názory neměnil pod tlakem. Pokud mi někdo na základě faktů vysvětlí, že se mýlím, pak ano, ale nátlakem nikdy.“

Pravdu, ne růžové brýle

Psycholog Jiří Brančík: Úsilí cenzorů se obrátí proti nim

Nemohu říct, že by mi moje názory působily potíže. Spíš naopak – cítím se svobodně, pokud mohu své názory otevřeně říkat. V pozadí však stále sílí myšlenka: jak dlouho ještě? To, že se dozvím, že nějaká televize mne již nechce oslovovat, neberu jako osobní potíž, spíše jako příznak něčeho hodně nezdravého ve společnosti.

Zvrácený pohled na realitu. K nám je prostě nevpouštět. Primář psychologie bez vytáček o muslimech ve světle masakru v USA

Psycholog Jiří Brančík v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz komentuje masakr v orlandském gay klubu, při kterém jeho strůjce Omar Mateen zavraždil více než pět desítek lidí a přibližně stejný počet zranil. Podle Brančíka se může Česká republika podobným teroristickým útokům vyhnout tím, že k nám nebudeme vpouštět „nikoho z rizikových zemí“.

Rada klientům? Nesnažte se, raději to udělejte

Dvaašedesátiletý Jiří Brančík je primář psychologie v brněnské Vojenské nemocnici. Nemá rád novoroční předsevzetí. Lidé si podle něj mohou pomoci sami.

Uznávaný psycholog poskytl rozhovor o uprchlících, ale „zamázli“ mu ho

Psycholog Jiří Brančík se ve svém oboru pohybuje již pětatřicet let. Vedle klasické každodenní práce v nemocnici se v 90. letech minulého století účastnil také vojenské mise v Bosně. V rozhovoru pro Parlamentní listy se vyjadřuje k současné migrační vlně. Nesouhlasí s názory, že jsou Češi xenofobové, a naopak jejich nedůvěře dobře rozumí. S obavami vnímá psycholog Brančík vedle nefunkční evropské migrační politiky také schválení volebního práva v ČR pro cizince.

Zákazy po tragédiích vedou jen k další frustraci, míní psycholog

Chyba není ve zbraních, ale v lidech, míní psycholog Jiří Brančík. Podle něj spouštěčem událostí v Uherském Brodě byly povahové rysy vraha umocněné jeho subjektivním vnímáním okolí. „V člověku může růst pocit křivdy a pokud je nastavený nekriticky, může dojít k názoru, že společnost mu škodí,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno.

O pachatelích dobra, německém mindráku i zneužívání pojmu xenofobie

Byl to asi nejpozoruhodnější moment uplynulého týdne na zpravodajské ČT24. Psycholog Jiří Brančík, uznávaný expert a mimoto coby vojenský lékař veterán mise v Bosně, promlouval o muslimech způsobem skutečně otevřeným. Primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice Brno zmínil, že nás považují za nepřátele, a ani po několika generacích se tento dojem nezmění.

Příčinu radikalizace muslimů v Evropě vysvětlil i přes nevoli moderátorky na čt24 psycholog Jiří Brančík

Vojenský psycholog PhDr. Jiří Brančík rozmetal už první otázku moderátorky, zda se může člověk radikalizovat tak rychle (aby vraždil lidi za řevu alláh akbar). Vysvětlil, že nejde o náhlou radikalizaci, ale jedná se o dlouhodobý stav mysli daných vrahů. „Radikalizace je uložena v psychické výbavě cca 1400 let“ (od vzniku islámu). „Islám je v mnoha oblastech radikální. Radikální náboj je uložený ve víře…“

Při hrozbě nebezpečí radím neudržovat si chladnou hlavu, říká psycholog Jiří Brančík

„Já bych obyvatelům poradil, pokud hrozí nebezpečí a obyvatelé to vyhodnocují jako nebezpečí, tak si neudržovat chladnou hlavu. Dělat všechno pro to, aby se nebezpečí odvrátilo. Pokud si budu snažit udržet chladnou hlavu, pokud možno ji ještě chladnou strčit do písku, tak se mi může stát, že budu bez té hlavy,“ říká v rozhovoru pro Investigate.cz psycholog Jiří Brančík.

Jiří Brančík: Kvóty by narušily přirozený vývoj společnosti

Ženy se na manažerských pozicích prosazují stále více a je to dobře. Jakékoli pokusy o umělé kvóty jsou však zásadní chybou.

Online rozhovor s psychologem Jiřím Brančíkem

Zkouškové období začíná a studenti se hroutí. Je libo online pomoc psychologa? Pteje se psychologa z brněnské vojenské nemocnice Jiřího Brančíka na vše, co vás zajímá. Primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně Jiří Brančík poradí, jak se nejlépe vyhnout stresu ve zkouškovém nebo jak zatočit s nervozitou.

Soused vás napráská a k vám vtrhne policie s beranidlem

Toto prý podle nového zákona skutečně bude možné. Toho, že bude nový zákon upravující držení střelných zbraní zneužíván, se obává primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně Jiří Brančík. Se svými obavami se svěřil ve vysílání České televize.

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich